Mainījies plānotais lapu izvešanas laiks

Smiltenes novada pašvaldības noteiktā spodrības mēneša laikā no 2016. gada 7.oktobra līdz 6.novembrim, kad nav atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus savā īpašumā, pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu apmaksās pašvaldība. Spodrības mēneša laikā  zaļo masu ievietojiet savos maisos un piesakiet izvešanu līdz 11.novembrim SIA “Smiltenes NKUP”.  Plānotais izvešanas laiks no 14.novembra. Zvaniet Elīnai pa telefonu  29161694 vai rakstiet e-pastā eliina.age@gmail.com, ja vēl, kas jautājams!

Protams, ka arī tagad, rudenī, piedāvājam apmēram kubikmetru lielu maisu zaļajiem atkritumiem –
Jūs atnākat pie mums, Pils ielā 3a, samaksājiet kasē EUR 10 (ar PVN) un saņemat maisu. Piepildiet ar lapām, zāli un pirmdienas rītā noliekat pie savas sētas. Piezvaniet, ka maiss pilns un mēs savāksim.

Maksa ir par maisa izmantošanu un atkritumu aizvešanu, bet maiss nepaliek Jums īpašumā!

Vēlamies, lai maiss tiek atgriezts bez bojājumiem un piepildīts tikai ar zaļajiem atkritumiem.