Ūdensskaitītāju rādījumu nodošana

Ja dzīvo privātmājā, vari nodot ūdensskaitītāja rādītājus jau tagad, ja daudzdzīvokļu mājā – nolasi pēdējā darba dienā (28. februārī) un nodod  līdz ceturtdienai, 2023. gada 2. martam (ieskaitot).
To var izdarīt https://kabinets.smiltenesnkup.lv/ vai izmantojot klientu portāla WebNams aplikāciju.
Rādījumu iesniegšanai var izmantot arī daudzdzīvokļu mājās esošajās (tam paredzētajās) pastkastītes (tikai Smiltenes NKUP apsaimniekojamajās mājās) vai pastkastē pie biroja Pils ielā 3a, Smiltenē, kā arī visos pagastos ir uzstādītas pastkastītes ar Smiltenes NKUP logo, kurā var iemest rādījumus, kā arī iesniegumus vai ziņas mums. Šo pastkasti tukšos 3.datumā.