Hidrantu pārbaude Apē 

Atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 106. punktam SIA “Smiltenes NKUP” 20. janvārī veiks Apes  pilsētas ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi, lai novērtētu katra hidranta tehnisko stāvokli. 

 Informējam, ka pēc ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ūdensvada tīklā iespējamas dzeramā ūdens spiediena svārstības un ūdens uzduļķošanās. 

 Iedzīvotāju ievērībai – ja, atverot krānu, tek netīrs ūdens, iesakām ļaut tam vispirms notecēties! 

 Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām! 

 Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem!