Ūdensskaitītāju rādījumu nodošana

Šodien ir mēneša un arī gada pēdējā darba diena, atceries par to, ka jānolasa ūdensskaitītājā rādījums un jānodod  līdz pirmdienai, 2023. gada 2. janvārim (ieskaitot).
To var izdarīt https://kabinets.smiltenesnkup.lv/ vai izmantojot klientu portāla WebNams aplikāciju.
Rādījumu iesniegšanai var izmantot arī daudzdzīvokļu mājās esošajās (tam paredzētajās) pastkastītes (tikai Smiltenes NKUP apsaimniekojamajās mājās) vai pastkastē pie biroja Pils ielā 3a, Smiltenē, kā arī visos pagastos ir uzstādītas pastkastītes ar Smiltenes NKUP logo, kurā var iemest rādījumus, kā arī iesniegumus vai ziņas mums. Šo pastkasti tukšos 3.datumā.