Ūdens dezinfekcija Launkalnē

Informējam, ka veicot ūdens analīzes Launkalnē tika konstatēts, ka ūdenī ir paaugstināts Koliformu skaits, kas norāda uz to ka ūdens sistēmas dezinfekcija nav bijusi pietiekami efektīva.

Līdz ar to šodien Launkalnes ūdens sistēma tiks atkārtoti dezinficēta. Lai arī šo ūdeni var lietot uzturā, iesakām to novārīt. Pēc atkārtotu analīžu rezultātu saņemšanas, mūsu klienti tiks informēti par ūdens kvalitāti.

Neskaidrību gadījumā zvaniet sistēmu tehniķim ūdenssaimniecībā Kristapam pa telefona numuru 27042375.