Šonedēļ uzsākam apkures sezonu

Rudens ir sācies ar tam atbilstošiem laikapstākļiem un telpās jau jaušams drēgnums, tāpēc SIA “Smiltenes NKUP” šīsnedēļas laikā uzsāks apkures sezonu visās mājās.

Ēku siltumpunktos ierīkoti ne tikai siltumenerģijas skaitītāji, bet arī apkuri regulējošas ierīces, kas dod iespēju rudenīgi drēgnajās dienās ar minimālu siltumenerģijas patēriņu nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošas temperatūras.