Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Smiltenes NKUP”, reģ.Nr 43903000435 , juridiskā adrese:, Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729; 2022.gada 12.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Smiltenes novada teritorijā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs * (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%)
Ūdens ražošana, piegāde 1,08 1,47 36,1
Notekūdeņu savākšana, attīrīšana 1,25 1,81 44,8

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.01.2023. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar apkalpes zonas palielināšanos (pagastu ciemu pievienošanu), izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu,  lietotājs var SIA “Smiltenes NKUP”,  Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novadā,  darbdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00 iepriekš sazinoties ar SIA “Smiltenes NKUP” valdes locekli Aigaru Vīvuliņu, tālrunis 26593303, e-pasts: aigars.vivulins@smiltenesnkup.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Smiltenes NKUP”,  Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novadā, LV 4729 e-pasta adrese: info@smiltenesnkup.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”.