Mājas Daugavas ielā 2, Smiltenē, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce

Informējam, ka š.g. 3. maijā plkst. 19:00 notiks mājas  Daugavas ielā 2, Smiltenē,  dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.

PULCĒŠANĀS VIETA: Smiltenes kultūras centrs, Gaujas ielā 1, Smiltenē.

Darba kārtībā jautājumi, kas saistīti par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu un pārbūvi, par projekta īstenošanai paredzēto izdevumu apmēru, par aizdevuma ņemšanu un maksājuma apmēru

Lai persona, kura veiks kopsapulces dalībnieku reģistrāciju varētu pārliecināties par dzīvokļu īpašnieku, vai to pilnvaroto pārstāvju identitāti, obligāti līdzi jāņem personu apliecinoši dokumenti.

Smiltenes NKUP reģistrētajos e-pastos nosūtīti autoruzraudzības, būvuzraudzības, būvniecības finanšu piedāvājumi un darbu apjomi.