Par ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu un rēķinu saņemšanas kārtību.

Ar 2022. gada 1. janvāri bijušo Apes un Raunas novadu komunālo saimniecību ūdensapgādes un kanalizācijas apsaimniekošanas funkcijas nodotas  SIA “Smiltenes NKUP”.

Šobrīd ir izsūtīti  paziņojumi par komunālo pakalpojumu līgumu pārslēgšanu un notiek pakāpenisks process to pārslēgšanā.

Visiem SIA “Smiltenes NKUP” klientiem jāuzņem ūdens skaitītāju rādījumi katru mēnesi! Daudzdzīvokļu mājās vēlams to veikt katra mēneša pēdējā darba dienā! Paziņot uzņemtos skaitītāja rādījumus SIA “Smiltenes NKUP” var no 27. datuma līdz nākošā mēneša 2. datumam:

  • elektroniski klientu portālā https://kabinets.smiltenesnkup.lv/;
  • izmantojot klientu portāla WebNams aplikāciju;
  • ierakstot rādījumus rēķinā atdalāmajā pasaknītī un iemetot pastkastītē, kas atrodas Pils ielā 3A, Smiltenē, vai visās pagastu pārvaldēs izvietotajās SIA “Smiltenes NKUP” pastkastītēs.

Klientam klientam ir iespēja arī izvēlēties rēķina saņemšanas veidu:

  • elektroniski savā e-pastā bez maksas;
  • papīra formātā savā pasta kastītē ar Latvijas pasta starpniecību, kas šobrīd izmaksā 1,50 EUR(1,24 EUR+PVN) par katru rēķinu.

Lai mainītu esošo rēķina saņemšanas veidu, klientam jāsazinās ar SIA “Smiltenes NKUP” rakstot uz e-pastu: info@smiltenesnkup.lv vai zvanot uz tālruņu numuriem: 2784397126182972. Rēķinu saņemšana elektroniski nodrošina ne vien ērtu un operatīvu savstarpējo sadarbību, bet arī videi draudzīgu pieeju.

Rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem iespējams apmaksāt:

  • internetbankā veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādītajiem bankas kontiem (atbilstoši katras bankas cenrādim);
  • veikalu Maxima kasēs (pakalpojuma maksa EUR 0.50)
  • Latvijas pasta nodaļās (pakalpojuma maksa EUR 0.50)

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties pa tālruni 26182972, e-pasts info@smiltenesnkup.lv