Siltumpadeves traucējumi (papildināts 15/1)

Avārija katlu mājā nav novērsta, tāpēc arī brīvdienās iespējami siltumpadeves pārtraukumi.
Šī paša iemesla dēļ, dažās mājās noslēgta karstā ūdens padeve.
Siltuma padeve un karstais ūdens pilnā apjomā tiks atjaunots pēc remonta darbu pabeigšanas.

SM Energo ziņo, ka 14. janvārī Smiltenē iespējami siltumpadeves traucējumi.