Par asenizācijas pakalpojumiem gada nogalē

Informējam, ka pirms svētkiem  asenizācijas mucas pakalpojumi gada nogalē būs pieejami:

automašīna, 3 m3 traktors, 6 m
 trešdienās – 15.decembrī, 22.decembrī un 29.decembrī  17.decembrī, 22.decembrī, un 30.decembrī

Lūdzam plānot laicīgi asenizācijas pakalpojumus!