Apkures sezonas sākums (papildināts 20/09)

Iestājoties vēsākiem laika apstākļiem, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās  šonedēļ uzsākam apkures sezonu.

Kaut vēl vasara, bet šogad septembra sākums jau ir  ļoti rudenīgs un  telpās  jaušams drēgnums, tāpēc  Smiltenes NKUP   veikuši visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai uzsāktu apkures sezonu.

Ēku siltumpunktos ierīkoti ne tikai siltumenerģijas skaitītāji, bet arī apkuri regulējošas ierīces, kas dod iespēju rudenīgi drēgnajās dienās ar minimālu siltumenerģijas patēriņu nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki vēlas sākt apkures sezonu, mājas dzīvokļu īpašnieki par apkures sezonas uzsākšanu var lemt, pieņemot  lēmumu, sasaucot kopsapulci vai veicot aptauju un nosakot vēlamo apkures sezonas uzsākšanas datumu, iesniedzot lēmumu SIA Smiltenes NKUP. Par apkures pieslēgšanas dienu lēmumu var pieņemt arī mājas pilnvarotais pārstāvis (mājas vecākais), sūtot ziņu https://smiltenesnkup.lv/?page_id=421.

Līdz ar apkures sezonas sākšanos, beidzas iespējas radiatoru maiņai.