Kapsētu kopšana

No šodienas, 29.aprīļa, Smiltenes pilsētas kapsētā ir pieslēgts ūdens. Tuvākajās dienās tiks atvestas arī pārvietojamās tualetes kapsētas apmeklētāju ērtībai.

Atgādinām, ka apkopjot savu tuvinieku atdusas vietas, atkritumi pirms izmešanas ir jāsašķiro! Lielajā konteinerā drīkst mest tikai organiskos atkritumus – lapas, ziedus, bet mazākajos neorganiskos – plēves, pudeles un citus. Par atkritumu šķirošanu kapos atgādina norāžu zīmes.

Ja iedzīvotāji vienā konteinerā met gan ‘zaļos’ atkritumus (puķes, skujas, u.c.), gan citus kapu atkritumus (sveces, vāzes u.c.), tad tas viss nonāk SIA ZAAO poligonā Daibe. Ja sašķiro – organiskos atkritumus metot vienā konteinerā, bet sveces un citus kapu atkritumus citā, tad  ‘zaļie’  atkritumi tiek aizvesti uz kompostu un pēc pāris gadiem atgriežas  kā melnzeme.

Lai kapi būtu tīri, kārtīgi un sakopti, patvaļīgi nedrīkst veidot lapu/puķu/skuju kaudzes ap kapsētas teritoriju. Atkritumus drīkst izmest tikai tiem paredzētās vietās.

Konteineri pie kapiem NAV paredzēti sadzīves atkritumiem.

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un šķirot kapu atkritumus.  Saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā!

2021. gada kapu svētki Smiltenes kapos 18. jūlijā.

Svecīšu vakars 25. septembrī.