Par bēru ceremonijām

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, atbilstoši valstī izsludinātajam ārkārtējās situācijas pagarinājumam un stingrākiem drošības pasākumiem, no 4. decembra Smiltenes kapsētu kapličas izmantošana bēru ceremonijām nav iespējama.

Bērēs ārtelpās atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu, piemēram, garīdznieku), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām. Pulcēšanās laikā jālieto mutes un deguna aizsegi.

Smiltenes NKUP  nepieņem klientus klātienē birojā, Pils ielā 3a, Smiltenē.

Jebkuros gadījumos sazināties ar SIA “Smiltenes NKUP” pa tālruni 26182972, vai e-pastu smiltenesnkup@gmail.com

Aktuālais valdības lēmums paredz ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus