Smiltenes NKUP turpina darbu

Sakarā ar ārkārtējās situācijas izbeigšanu Latvijā, no 10. jūnija SIA “Smiltenes NKUP” Pils ielā 3a, Smiltenē ir atvērta apmeklētājiem, lai saņemtu nepieciešamo informāciju un kārtotu dažādus jautājumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības, namu apsaimniekošanas, apbedīšanas vai asenizācijas pakalpojumiem.

Lūdzam ievērot ,,Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības” likumu, kā arī drošības un pašaizsardzības noteikumus un iespēju robežās turpināt ar mums attālināti sazināties par  pakalpojumu saņemšanu, zvanot pa telefonu 26182972.

SIA ”Smiltenes NKUP” kases darbība netiek atjaunota, izņemot samaksu skaidrā naudā par apbedīšanas pakalpojumiem un  tehniskajiem noteikumiem.