Par bēru ceremonijām

Sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Smiltenes pilsētas kapliča bēru ceremonijām ir pieejama.

Bēru ceremonijas un izvadīšanu Smiltenes NKUP neorganizē, tāpēc piederīgie ir paši atbildīgi par 2020.gada 7.maija  MK rīkojuma nr. 254, 4.5. un citiem punktiem, kā arī epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu.

Zvana zvanīšana  tiek nodrošināta tāpat, kā līdz šim.

Esiet atbildīgi!