Aicinām uzmanīties!

Smiltenes NKUP ir saņēmis ziņu no smilteniešiem par aizdomīgām ūdens skaitītāju pārbaudēm.

Pie durvīm klauvējis kāds vīrietis, kurš uzdevies par SIA „Smiltenes NKUP” darbinieku un teicies esot ieradies, lai pārbaudītu ūdens patēriņa skaitītājus.

Smiltenes NKUP skaitītāju rādījumu pārbaudes veic  izlases kārtā un tajos mājokļos, kur konstatētas problēmas ar norēķiniem vai nodotajiem (vai tieši pretēji – ilgstoši nenodotiem) rādītājiem, tiek veiktas regulāri.

Skaitītāju rādījumu pārbaudēs ir iesaistīti vairāki Smiltenes NKUP darbinieki. Taču būtiski, ka darbinieki  dodas uz iedzīvotāju mājokļiem savstarpēji saskaņotos laikos vai arī kādu ūdens padeves vai kanalizācijas novadīšanas problēmu gadījumos, turklāt, šie darbinieki vienmēr strādā speciālās Smiltenes NKUP formās.

Pārbaudi pirms aicini savā mājoklī:

Darbinieka apliecība

Visiem Smiltenes NKUP darbiniekiem, kas veic darbu saistībā ar individuālajiem skaitītājiem vai māju iekšējiem tīkliem (pēc pieprasījuma), ir izsniegtas darbinieku apliecības ar vārdu, uzvārdu. Darbiniekam ir pienākums to uzrādīt iedzīvotāja apmeklējuma reizē.

Personas pārbaude

Ja tomēr darbinieka apliecība neliekas pietiekoši pārliecinoša, aicinām sazināties ar Smiltenes NKUP un nosaukt apliecībā esošo darbinieka vārdu un uzvārdu, lai pārliecinātos, ka darbinieks ar šādu vārdu un uzvārdu tiešām ir mūsu  darbinieks un ir tiesīgs piekļūt ūdens patēriņa skaitītājiem vai citām iekšējām ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmām.

Neskaidrību  gadījumā aicinām zvanīt pa telefonu  26182972.