Aizrit pēdējie aktīvie būvdarbu mēneši

 

 

Aizrit pēdējie aktīvie darba mēneši, lai realizētu ūdenssaimniecības projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārtu”. Nodrošinot arvien vairāk mājokļiem augstāku dzīves komforta līmeni, pateicoties iespējai ikdienā saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un videi draudzīgi novadīt notekūdeņus, tādejādi samazinot vides piesārņojumu – kas bija arī šī projekta mērķis!

Projekta ietvaros bija paredzēti būvniecības darbi 17 Smiltenes ielās, no kurām 11 ielās (Līgo iela/Kalnamuiža, Priežu iela, Zaķu iela, Valmieras iela, Kalēju iela, Lazdu iela, Ābeļu iela, Līvu iela, Ceriņu iela, Cērtenes iela un Krasta iela,) būvniecības darbi jau ir pabeigti, kas saistīti ar maģistrālās ūdensapgādes un kanalizācijas trases, māju pievadu izbūvēm līdz īpašumu robežai, kā arī ceļu virskārtas un labiekārtošanas darbiem.

Kopsummā šobrīd SIA “Woltec” ir izbūvējuši 4  478.81 metrus pašteces kanalizācijas tīklus un 894.55 metrus kanalizācijas spiedvadu, kā arī 6 kanalizācijas sūkņu stacijas un 2 739.00 metrus ūdens tīklus.

Pateicoties šiem būvdarbiem, uz doto brīdi ir izveidotas 132 pieslēgšanās vietas ar iespēju nekustamajiem īpašumiem pievienoties pie maģistrālajiem tīkliem. Šo iespēju jau ir izmantojuši daļa nekustamo īpašumu īpašnieki, kurus skar šis projekts, kas ļauj iedzīvotājiem turpmāk centralizēti saņemt dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizēti, atsakoties no asenizācijas bedrēm.

Minētā projekta ietvaros darbi turpinās un turpināsies vēl pie atlikušajām ielām – Raiņa iela, Augstā iela, Drandu iela, Līkā iela, Cēsu iela un Mazā Jaunā iela.

Darbi norit atbilstoši noteiktajiem termiņiem un saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019. gada 30. novembrim.

Raiņa iela, Smiltene
Augstā iela, Smiltene