Lietus ūdens

10.jūlijā Smiltenes NKUP valdes loceklis Aigars Vīvuliņš piedalījās Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (saīsināti- LŪKA) izbraukuma sēdē Grobiņā. Tajā tika izskatīti vairāki jautājumi, bet mūsu vadītāju ‘uzrunāja’ uz ielas redzētais objekts Liepājā. Tas liek aizdomāties katram no mums. Nemet lietus ūdens  kanalizācijas lūkās to, ko pats negribi redzēt upē vai jūrā! Saudzēsim dabu!

2015.gadā Smiltenes NKUP iestājās  Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijā. Tā ir viena no pirmajām profesionālajām Asociācijām Latvijā. LŪKAs biedri ir daudzi Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumi.

LŪKA pārstāv biedrības biedrus kā vienotu kopumu valsts varas un pārvaldes institūcijās, kā arī jebkurās citās organizācijās un nodrošina biedrības biedrus ar informāciju, kas iegūta no šīm institūcijām un organizācijām. Seko līdzi notiekošajiem procesiem un informē biedrības biedrus par ūdenssaimniecības nozarei saistošajiem nacionālo un starptautisko organizāciju pieņemtajiem noteikumiem un lēmumiem.

LŪKA pārstāv kompetentu viedokli par ūdenssaimniecības nozarei būtiskiem jautājumiem, īpaši gadījumos, kad tiesiskā regulējuma jomā tiek aizskartas ūdenssaimniecības nozarē darbojošos personu profesionālās intereses, tiek radīti nepamatoti ierobežojumi vai apdraudēta racionāla ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un popularizē ūdenssaimniecības nozari un nozares intereses, kā arī organizē aktivitātes, kas vērstas uz biedrības biedru savstarpējās sadarbības veicināšanu un kas sekmē nozares speciālistu profesionālo izaugsmi.