Uzmanību papildināts! Par remontdarbiem katlu mājā

SIA Sm Energo ziņo, ka sakarā ar neparedzētiem apstākļiem,  siltais ūdens nebūs līdz 5.jūlija vakaram.

SIA Sm Energo ziņo, ka no 2019.gada 30.jūnija plkst. 18:00 līdz 3.jūlijam plkst. 18:00 (orientējoši) katlu mājā notiks plānoti remontdarbi, tiks pārtraukta katlu darbība. Remontdarbu laikā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem nebūs siltā ūdens.