Atsākti būvniecības darbi pie apakšzemes komunikāciju izbūves

 

Atsākti būvniecības darbi pie apakšzemes komunikāciju izbūves – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Smiltenē, projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta” ietvaros. Šobrīd būvniecības darbi norisinās Valmieras ielā, Ābeļu ielā un Raiņa ielas posmos. Savukārt šajā sezonā turpināsies segumu atjaunošanas un labiekārtošanas darbi ielās, kurās būvniecība netika līdz galam pabeigta.

Turpināsies darbi pie atlikušajām projektā plānotajām ielām: Drandu ielā, Līkā ielā, Cēsu ielā, Mazā Jaunā ielā, Augstā ielā.

SIA “Smiltenes NKUP” jau iepriekš informējis iedzīvotājus, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem, kur notiek būvdarbi, nepieciešams pieprasīt Tehniskos noteikumus ūdensvada un/vai kanalizācijas ierīkošanai, lai varētu savu īpašumu pieslēgt centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Tehniskos noteikumus var pieprasīt ierodoties personīgi SIA “Smiltenes NKUP”, Pils ielā 3a, Smiltenē vai aizpildot elektroniski iesniegumu ŠEIT.

SIA “Smiltenes NKUP” pārstāvji regulāri veiks kontroli par pieslēgšanos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un ūdensvadiem gan projekta ietvaros izbūvētajās ielās, gan arī visā pilsētā, atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Informējam, ka, veicot kontroles, ir jau atklāti vairāki nelegālie pieslēgumi!

Brīdinām!!! Par patvaļīgu pieslēgšanos pie pakalpojuma sniedzēja inženierkomunikācijām, tiks piemērots naudas sods atbilstoši MK noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu un lietošanu”.

Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019. gada rudenim.

SIA “Smiltenes NKUP” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem, kas saistīti ar neērtībām, kas radušies ar būvdarbu sākšanos Smiltenes pilsētas ielās.

08.06.2019.