Par siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības tarifu

2019.gada 5.martā Smiltenes NKUP saņēma vēstuli no SIA SM Energo Par siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības tarifu Smiltenes pilsētā. Visu vēstuli lasiet šeit –  SM Energo paziņojums 05.03.2019, bet īsumā- SM Energo no 2019.gada februāra piemēros rēķinos par siltumenerģiju un karsto ūdeni tarifu EUR 58.31 (+PVN 12%) par 1 MWh, iepriekš EUR 47.97 (+PVN 12%).