Iegādājoties dzīvokļa īpašumu, neaizmirstiet par to paziņot mums

SIA «Smiltenes NKUP”  kā dzīvojamo māju pārvaldnieks aicina dzīvokļu īpašniekus būt atsaucīgiem un sakārtot ar īpašumtiesībām saistītos jautājumus. Tas nepieciešams ne tikai, lai sakārtotu dzīvojamās mājas lietu, bet arī sekmētu abpusējo sadarbību mājas pārvaldīšanas jautājumos.