Par radiatoru maiņu

Lai veiktu radiatoru vai konvektoru nomaiņu dzīvoklī, dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam ir jāvēršas pie apsaimniekotāja – SIA „Smiltenes NKUP” ar iesniegumu un siltumapgādes sistēmu projektēšanā sertificēta speciālista apliecinātu radiatoru vai konvektoru nomaiņas skici, uzrādot tajā jauno apkures radiatoru vai konvektoru nepieciešamās jaudas parametru aprēķinu. Jums ir tiesības izvēlēties jebkuru sev vēlamo sertificēto speciālistu apkures un ventilācijas sistēmu projektēšanā.

Jāiepazīstas ar tehniskajiem noteikumiem radiatoru nomaiņai, kas lasāmi šeit.

Jāiesniedz saskaņošanai SIA „Smiltenes NKUP” siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā sertificēta speciālista apliecināta radiatoru vai konvektoru nomaiņas skice, tajā uzrādot jauno apkures radiatoru vai konvektoru nepieciešamās jaudas parametru aprēķinu.

Radiatoru vai konvektoru nomaiņas laiks jāsaskaņo ar dzīvojamās mājas iekšējo siltumtīklu apkalpojošo santehniķi, vai mājas pārvaldnieku Jāni Liniņu (telefons 28341495), uzrādot saskaņoto skici.

Pēc radiatoru vai konvektoru nomaiņas obligāti veicama stāvvada hidrauliskā pārbaude, to veicam mēs.

Nav pieļaujama radiatoru nomaiņa apkures sezonas laikā.

Jūs uzņematies pilnu materiālo atbildību par savas darbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem SIA „Smiltenes NKUP” un trešajām personām.