Par lapu izvešanu

Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu organizē un apmaksā pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:

  • No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
  • Izvešanu piesaka iedzīvotājs uzņēmumam SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz telefona numuru 25302253 darba laikā no plkst. 9.00 – 12.00,
  • Lapu izvešanu piesaka laika periodā no šāda gada 9.oktobra līdz 16.novembrim
  • Obligāti noziņojamā informācija: Mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, telefona numuru;
  • Savākto zāli un lapas liek savos maisos;
  • Maisi jānovieto ārpus sētas;
  • Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiek izvesti.
  • Savāktās zāles un lapu izvešanu veiks SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotās lapu izvešanas dienas šā gada rudenī – 13.oktobris, 20. oktobris, 27.oktobris, 3.novembris, 10.novembris un 17.novembris

Vadoties pēc laikapstākļiem, pieteikšanās un lapu izvešanas laiks var tikt pagarināts.

Tāpat informējam, ka zaru izvešanu ir iespējams pieteikt pa maksu SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz mob.tālr. 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 – 17.00 vai SIA “ZAAO” tālrunis informācijai 64281250.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem par jauno kārtību Smiltenes pilsētas teritorijā, izmantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu izvešanu, savukārt visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot.

Rūpēsimies par apkārtējo vidi un sakopsim savu novadu kopā!