Informācija par iepirkumiem

2019. gads

Nr. p.
k.

Identifikācijas
Nr.
Iepirkuma līguma priekšmets Lēmuma
datums
1. SNKUP/2019/1/IEP Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām 17.07.2019
2. SNKUP/2019/2/IEP Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu iela 4a, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts 04.07.2019
3. SNKUP/2019/3/IEP Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas iela 3/1, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts 30.07.2019
4. SNKUP/2019/4/IEP Apliecinājuma kartes izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Audēju ielā 2, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanai 23.10.2019
5. SNKUP/2019/1/AK Traktortehnikas iegāde un piegāde SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām 01.07.2019

2018. gads

Nr. p.
k.

Identifikācijas
Nr.
Iepirkuma līguma priekšmets Lēmuma
datums
1. SNKUP/2018/1/IEP Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krāsotāju iela 3, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts 28.05.2018
2. SNKUP/2018/2/IEP Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils iela 4, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts 30.05.2018
3. SNKUP/2018/3/IEP Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa iela 9, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts 28.05.2018
4. SNKUP/2018/4/IEP Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu iela 4, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts 21.06.2018
5. SNKUP/2018/1/AK Elektroenerģijas iepirkums SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām 03.10.2018

2017. gads

Nr. p.
k.

Identifikācijas
Nr.
Iepirkuma līguma priekšmets Lēmuma
datums
1. SNKUP/2017/2/IEP Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Audēju ielā 1, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts 21.07.2017
2. SNKUP/2017/3/IEP Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielas 7A pārbūves būvdarbu būvuzraudzība 26.09.2017
3. SNKUP/2017/1/AK Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7A būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība 05.04.2017
4. SNKUP/2017/4/AK Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Smiltenē, Daugavas ielā 7A 13.02.2018

2016. gads

Nr. p.
k.

Identifikācijas
Nr.
Iepirkuma līguma priekšmets Lēmuma
datums
1. SNKUP/2016/1/IEP Celmu smalcināšanas iekārtas iegāde un piegāde SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām 31.03.2016
2. SNKUP/2016/2/IEP Radio vadāmās pļaujmašīnas iegāde un piegāde SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām 11.04.2016
3. SNKUP/2016/3/IEP Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 6, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts 05.07.2016
4. SNKUP/2016/4/IEP Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dakteru ielā 16, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts 05.07.2016
5. SNKUP/2016/5/IEP Ūdensapgādes infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Blomes ciemā – Krasta ielā 03.08.2016
6. SNKUP/2016/6/IEP Siltumenerģijas skaitītāju piegāde 26.09.2016
7. SNKUP/2016/9/IEP Tehnikas novietnes būvniecība 23.01.2017
8. SNKUP/2016/1/AK Elektroenerģijas iepirkums SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām 01.09.2016