Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA “Smiltenes NKUP” neveic ziedošanu (dāvināšanu).