Kā iesniegt datus “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma” reģistrēšanai

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistram pakļauto ciemu robežas var apskatīt šeit (kartes PDF formātā):
Bilska, Blome, Brutuļi, Grundzāle, Kalnamuiža, Launkalne, Mēri, Palsmane, Saltupi, Silva, Variņi, Vidzemīte.


Jums ir iespēja iesniegt “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu” trijos veidos:

  • Aizpildīt un nosūtīt formu vietnē smiltenesnkup.lv elektroniski;
  • Izdrukāt veidlapu un pašrocīgi to aizpildīt, pēc tam nogādāt to SIA “Smiltenes NKUP” birojā, Pils ielā 3a, Smiltenē;
  • Saņemt veidlapu un to aizpildītu iesniegt Smiltenes novada KAC (Klientu apkalpošanas centrā) vai pagastu pārvaldēs.

Izvēlieties vienu variantu:

Aizpildīt un iesniegt “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu” elektroniski

vai arī

Izdrukāt “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma” veidlapu PDF formātā pēc tam to nogādājot SIA “Smiltenes NKUP” birojā Pils ielā 3a, Smiltenē


Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs izstrādāts un izveidots saskaņā ar:
MK noteikumiem Nr. 384 no 27.06.2017 – “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”,
kas izdoti saskaņā ar LR Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 4. panta 6. punktu
un
Smiltenes novada domes 2019. gada 27. marta saistošajiem noteikumiem nr. 5/19.