Ūdenssistēmas dezinfekcija

Ūdenssistēmas dezinfekcija

23. un 24. maijā  Smiltenes NKUP ūdens piegādes zonā –  Grundzālē, Palsmanē, Smiltenē, (arī Vidzemes un Silvas ciemos) Launkalnē, Blomē, Bilskā, Mēros, Variņos notiks ūdenssistēmas dezinfekcija. Iespējama ūdens kvalitātes pasliktināšanās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Lasīt visu →
LŪKAs seminārs Smiltenē

LŪKAs seminārs Smiltenē

SIA Smiltenes NKUP tikai gadu ir biedrības “Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” dalībniece. 15. aprīlī uzņēmām visas asociācijas biedrus Smiltenē uz semināru-diskusiju, kurs mērķis iepazīstināt ar normatīvo regulējumu ūdenssaimniecības jomā, sniegt zināšanas un izpratni par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu jomu un izmaiņām, ar kurām nākas … Lasīt visu →
Santehniķa darba izcenojums Smiltenes pilsētā

Santehniķa darba izcenojums Smiltenes pilsētā

Santehniķa darbs, materiālu sagāde, komunikācija, dīkstāve – normālajā darba laikā EUR 7,50+PVN = 9,08 EUR/st ārpus normālā darba laika EUR 10 +PVN = 12,10 EUR/st Nokļūšana objektā ( transports)Smiltenes pilsētā – EUR 3,50+PVN = 4,24 EUR Minimālais laika dalījums pusstunda. Minimālās izmaksas normālajā darba laikā … Lasīt visu →
Apkures izmaksas

Apkures izmaksas

Apkures izmaksas SIA Smiltenes NKUP apsaimniekojamām  mājām, vidēji pilsētā  2015/2016 gada apkures sezonā. Parādīt izmaksu tabulu.   Lasīt visu →
Iegādājies maisu zaļajiem atkritumiem

Iegādājies maisu zaļajiem atkritumiem

Sākās pavasara darbi dārzā un sētā, un katram gribas uzpost savu apkārtni pēc ziemas miera, tāpēc SIA Smiltenes NKUP vēlas palīdzēt Jums! Mēs piedāvājam apmēram kubikmetru lielu maisu zaļajiem atkritumiem – Jūs atnākat pie mums, Pils ielā 3a, samaksājiet kasē EUR 10 (ar PVN) un … Lasīt visu →
Par rēķiniem privātmāju īpašniekiem

Par rēķiniem privātmāju īpašniekiem

Sākot ar nākamo mēnesi obligāti jāiesniedz ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi (elektroniski (smiltenesnkup@gmail.com), telefoniski ( 64707061 vai 27843971) vai pastkastē pie mūsu uzņēmuma Pils ielā 3a). Iesniegšana ir  no tekošā mēneša 25. datuma līdz nākošā mēneša 2. datumam. SIA Smiltenes NKUP turpmāk rēķinus sūtīs elektroniski. Lūdzam … Lasīt visu →
Sadarbība ar Kredītinformācijas biroju

Sadarbība ar Kredītinformācijas biroju

Sākot ar šo gadu esam uzsākuši sadarbību ar AS „Kredītinformācijas birojs”  un turpmāk saistību neizpildes gadījumā  ziņas par parādu tiks nodotas AS „Kredītinformācijas birojs”  informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu,  nodotu informāciju trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtēšanai vai to kredītrisku pārvaldībai. Informācija par AS Kredītinformācijas birojs … Lasīt visu →
Tikšanās Bilskā un Mēros

Tikšanās Bilskā un Mēros

Esam jau informējuši, ka 2015. gada 16. jūnijā Saeima pieņēma Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, tāpēc SIA Smiltenes NKUP pērn izsūtīja vēstules Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem visiem Smiltenes novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ar kuriem mums ir noslēgti līgumi. Lai nodrošinātu Likumā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam … Lasīt visu →