Izcenojumi

 

Izcenojumi 2017. gads

( ar 01.03.2015.)

Mērvienība Kopā PVN 21% EUR ar PVN
Ūdens skaitītāja uzstādīšana 1 skait. 36.42 7.65 44.07
Smiltene 2 skait. 68.62 14.41 83.03
3 skait. 100.81 21.17 121.98
4 skait. 133.01 27.93 160.94
 —————————————–
Ūdens skaitītāja uzstādīšana 1 skait. 39.07 8.20 47.27
Blome, Bilska 2 skait. 71.27 14.97 86.24
3 skait. 103.47 21.73 125.20
4 skait. 135.67 28.49 164.16
 —————————————–
Ūdens skaitītāja uzstādīšana 1 skait. 40.89 8.59 49.48
Mēri, Launkalne 2 skait. 73.09 15.35 88.44
3 skait. 105.28 22.11 127.39
4 skait. 137.49 28.87 166.36
 —————————————–
Ūdens skaitītāja uzstādīšana 1 skait. 42.58 8.94 51.52
Grundzāle, Variņi ,Palsmane 2 skait. 74.78 15.70 90.48
3 skait. 106.97 22.46 129.43
4 skait. 139.18 29.23 168.41
  —————————————-
Ūdens skaitītāja nomaiņa 1 skait. 19.48 4.09 23.57
 diam. 15mm 2 skait. 32.35 6.79 39.14
 Smiltenes novads 3 skait. 45.22 9.50 54.72
4 skait. 58.09 12.20 70.29
  —————————————-
Ūdens skaitītāja nomaiņa
 diam. 20mm Smiltenes novads 1 skait. 23.52 4.94 28.46
 —————————————–
Ūdens skaitītāja noplombēšana 1 skait. 9.38 1.97 11.35
 Smiltenes novads 2 skait. 12.15 2.55 14.70
3 skait. 14.92 3.13 18.05
4 skait. 17.69 3.71 21.40
 —————————————–
Ūdens pieslēguma atjaunošana 28.93 6.08 35.01
Asenizācija 3,2 m3 1 muca 24.79 5.21 30.00
6 m3 1 muca 37.19 7.81 45.00
sausā tualete 1 reiss 37.19 7.81 45.00
traktors ārpus pils. robežām 1 km 0.91 0.19 1.10
mašīna ārpus pils. robežām 1 km 0.62 0.13 0.75
 —————————————–
Tauku ķērāji EUR/m3 16.53 3.47 20.00
 transp. izsaukums 1 reiss 16.53 3.47 20.00
 ārpus pils. robežām 0.62 0.13 0.75
 —————————————–
Tehn. projekta skices izstrāde
tehniskie noteikumi 6.20 1.30 7.50
shēma 35.12 7.38 42.50
 —————————————–
Savākto lapu aizvešana EUR/km 0.91 0.19 1.10
apglabāšana ( Daibe) tonna pēc poligona “Daibe”izcenojuma
iekrāvējs EUR/st 30.00 6.30 36.30
vienreizējie maisi

( 0,9x 0,9x 1m)

1 gb. 8.26 1.73 9.99
  —————————————-
Augstspiediena mazgātāja “Rojet” 30/130 izmantošana 1 st. 24.79 5.21 30.00
 —————————————–
Asenizācijas utilizēšana
( Brutuļos )
1m3 4.13 0.87 5.00
 —————————————–
Asenizācijas utilizēšana
(pagastos )
1m3 2.07 0.43 2.50
 —————————————–
Siltumsistēmas tehn. pārbaude
veicot radiatora maiņu 12.40 2.60 15.00
 —————————————–
Santehniķa darbs, materiālu sagāde, komunikācija, dīkstāve  – normālajā darba laikā 1 st. 7.50  1.58 9.08
Santehniķa darbs, materiālu sagāde, komunikācija, dīkstāve  – ārpus normālā darba laika 1 st. 10.00  2.10 12.10
Nokļūšana objektā (transports) Smiltenes pilsētā 3.50  0.74 4.24
—————————————–
Minimālais laika dalījums pusstunda
—————————————–
Minimālās izmaksas normālajā darba laikā, ja izsaukuma ilgums nepārsniedz pusstundu par
izsaukumu
7.25  1.52 8.77
Minimālās izmaksas ārpus normālā darba laika, ja izsaukuma ilgums nepārsniedz pusstundu par
izsaukumu
8.50  1.79 10.29
* Materiālu izdevumi cenā nav iekļaut