E-pasta adreses reģistrācija, izmantošanai SIA “Smiltenes NKUP” ūdens skaitītāju rādījumu tiešsaistes sistēmā

E-pasta adreses reģistrācija

Lauki, kas apzīmēti ar * jāaizpilda obligāti

Uzmanību! Lai reģistrācija izdotos, noteikti jāaizpilda visi lauki!

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs piekrīt, ka SIA "Smiltenes NKUP" veic nekustamā īpašnieka/valdītāja  personas datu apstrādi un to pastāvīgu uzglabāšanu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nolūkā.

NB! Lūdzu, ja nesaņemat atbildi uzreiz, neveiciet atkārtotu reģistrāciju!
Visu turpmāko informāciju, pēc tam, kad jūsu norādītos datus apstrādās mūsu darbinieki, jūs saņemsiet uz reģistrācijas procesā norādīto e-pasta adresi tuvākajā darba dienā TIKAI DARBA LAIKĀ, no 8.00 līdz 17.00!