E-pasta adreses reģistrācija, izmantošanai SIA “Smiltenes NKUP” ūdens skaitītāju rādījumu tiešsaistes sistēmā

E-pasta adreses reģistrācija

Lauki, kas apzīmēti ar * jāaizpilda obligāti

Uzmanību! Lai reģistrācija izdotos, noteikti jāaizpilda visi lauki!

NB! Lūdzu, ja nesaņemat atbildi uzreiz, neveiciet atkārtotu reģistrāciju!
Visu turpmāko informāciju, pēc tam, kad jūsu norādītos datus apstrādās mūsu darbinieki, jūs saņemsiet uz reģistrācijas procesā norādīto e-pasta adresi tuvākajā darba dienā TIKAI DARBA LAIKĀ, no 8.00 līdz 17.00!

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs piekrīt, ka SIA "Smiltenes NKUP" veic nekustamā īpašnieka/valdītāja  personas datu apstrādi un to pastāvīgu uzglabāšanu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nolūkā.

Datu aizsardzības atruna

SIA “Smiltenes NKUP" ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis, reģistrējot savu e-pasta adresi, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.