Iepirkumi

Iepirkuma nosaukumsIdentifikācijas
numurs
KontaktpersonaIepirkuma nozare, joma un dokumentācijaIepirkuma statussIepirkuma izsludināšanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšInformācija par uzvarētāju
Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Smiltenē, Daugavas ielā 7ASNKUP/2017/5/AK
SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303
Pakalpojums
Nolikums
Veidlapa_1. pielikums
Finanšu piedāvājums_2.pielikums
Noslēgts18.12.2017.30.01. 2018. 10:00
TIKAI elektroniski EIS e-konkursu apakšistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9690
AS “SEB banka”, reģ. Nr. 40003151743
Pretendenta piedāvātā % likme uz 5 gadiem ir 1,8 %;
Komisijas maksa EUR par kredīta izskatīšanu, izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda paredzēta ir 6.000,- EUR.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielas 7A pārbūves būvdarbu būvuzraudzībaSNKUP/2017/3/IEPKontaktpersona (tehniskajos jautājumos):
SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303
Būvniecība
Nolikums
Noslēgts21.08.201701.09.2017SIA “Dromos”, Līguma summa bez PVN - EUR 18500.00
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē
būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība
SNKUP/2017/1/AKKontaktpersona (par iepirkuma dokumentāciju):
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318

Kontaktpersona (tehniskajos jautājumos):
SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303
Nolikums
13. pielikums
14. pielikums


Skaidrojums_pretendentam_1

Skaidrojums_pretendentam 2

Skaidrojums_pretendentam 3

Skaidrojums_pretendentam 4

Zemes_gabala_robezu_plans

Nolikuma GROZĪJUMI
Skaidrojums pretendentam 5
Skaidrojums pretendentam 6
Noslēgts02.02.201721.03.2017SIA "WOLTEC", Līgums summa bez PVN - € 957 332,36