kib2016. gadā uzsākām sadarbību ar AS „Kredītinformācijas birojs”.  Tas nozīmē, ka saistību neizpildes gadījumā  ziņas par parādu tiek nodotas AS „Kredītinformācijas birojs”  informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu,  nodotu informāciju trešajām personām  kredītspējas vērtēšanai vai to kredītrisku pārvaldībai.

Arī mūsu kolēģi – Bērzaunes komunālais uzņēmums, BEBRI Dzīks, Bauskas Siltums SIA, Grobiņas Novada Namsaimnieks, Gulbenes Nami SIA, Limbažu komunālserviss SIA, Madonas namsaimnieks SIA, Madonas ūdens AS, Rēzeknes Ūdens SIA, Rīgas namu pārvaldnieks SIA, Saldus Komunālserviss SIA u.c. šogad uzsāka sadarbību ar KIB.

Nepilna gada laikā KIB sistēmā klienti ievietojuši informāciju par aptuveni 540 000 subjektiem (privātpersonām un uzņēmumiem), kuru kopējā kavēto maksājumu summa sastāda -1,3  miljardus EUR.

Kredītinformācijas apmaiņas  galvenais uzdevums ir  uzlabot klientu maksāšanas disciplīnu un palīdzēt dažādu nozaru uzņēmumiem izvērtēt klientu maksātspējas riskus.

  1. gadā KIB plāno attīstīt  un ieviest vairākus jaunus produktus.

Informācija par AS Kredītinformācijas birojs ir atrodama šeit:

www.kib.lv

Informācija par Jūsu kredītvesturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama šeit:

www.manakreditvesture.lv.