1.novembrī –
Dārza ielā 23, plkst. 18.00,
Dārza ielā 26, plkst 19.00;

8.novembrī –
Pils ielā 3b, plkst. 17.00,
Kalna ielā 2, plkst 18.00,

Kalna ielā 8, 19.30.