KAPU SVĒTKI Smiltenes pilsētas kapos 17. jūlijā, plkst. 11.00,
Meža kapos plkst. 13.00.

SVECĪŠU VAKARS 24. septembrī.