Aicinām dzīvokļu īpašniekus piedalīties savas mājas kopsapulcēs –

  • 17.oktobrī apvienotā Krāsotāju 3 un Krāsotāju 4, plkst. 17.30;
  • 17.oktobrī  Kalna ielā 8, plkst. 19.00;
  • 24.oktobrī apvienotā Raiņa 9 un Raiņa 10, plkst. 17.30;
  • 24.oktobrī  Pils ielā 7, plkst. 19.00;
  • 26.oktobrī Pils ielā 3b, plkst. 17.30 (notiks NKUP telpās, Pils ielā 3a);
  • 26.oktobrī  Abulas ielā 8, plkst. 19.00;
  • 31.oktobrī apvienotā Dakteru 18 un Dakteru 37, plkst. 17.30 (notiks NKUP telpās, Pils ielā 3a);
  • 31.oktobrī  Rīgas ielā 3/1, plkst. 19.00.

Esam jau informējuši, ka  ar 2017. gada 1. janvāri stājušās spēkā izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā. Smiltenes NKUP ir izstrādājis  dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, atbilstoši jaunajiem normatīvajiem aktiem. Šobrīd spēkā esošais mājas pārvaldīšanas līgums  tika parakstīts 2011.gadā.

Ar jaunā līguma saturu variet iepazīties šeit – Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma projekts.