SM Energo informē, ka remontdarbu dēļ, iespējami siltuma padeves pārtraukumi.