Kaut rudens vēl šķiet silts un pat pilsētas dārzos īstas salnas nav bijis, telpās jau jaušams drēgnums, tāpēc SIA “Smiltenes NKUP” atgādina, ka pēc māju vecāko lūguma ir iespējams pieslēgt vai atslēgt centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sev vēlamā laikā, nosakot arī apkures sezonas laiku.

Ēku siltumpunktos ierīkoti ne tikai siltumenerģijas skaitītāji, bet arī apkuri regulējošas ierīces, kas dod iespēju rudenīgi drēgnajās dienās ar minimālu siltumenerģijas patēriņu nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošas temperatūras.

Lai pieslēgtu apkuri, mājas pilnvarotai personai ar lūgumu jāvēršas pie namu pārvaldnieka Jāņa pa telefonu 28341495, kurš organizē apkures pieslēgšanu.

Līdz ar to radiatoru maiņa iespējama tikai līdz 15.septembrim.