Kapu svētki un informācija par smiltīm

Kapu svētki un informācija par smiltīm

11.jūlijā SIA “Ķikuti 99” vedīs 9 kravas smiltis uz pilsētas kapiem, uz Meža kapiem-vienu. Smiltis tiek pirktas par iepriekšējā gada kapusvētkos savāktajiem ziedojumiem. KAPU SVĒTKI Smiltenes pilsētas kapos 15. jūlijā, plkst. 11.00, Meža kapos plkst. 13.00. SVECĪŠU VAKARS 22. septembrī. Lasīt visu →
Par atkritumiem kapos

Par atkritumiem kapos

SIA Smiltenes NKUP atgādina, ka atkritumi pirms izmešanas ir jāsašķiro! Lielajā konteinerā drīkst mest tikai organiskos atkritumus – lapas, ziedus, bet mazajā neorganiskos – plēves, pudeles un citus. Par atkritumu šķirošanu kapos atgādina norāžu zīmes. Piemēram šādas – kapiem_organiskais  kapiem_neorganiskais . Ja iedzīvotāji vienā konteinerā met gan … Lasīt visu →
Par kapsētu saistošajiem noteikumiem un līguma slēgšanu

Par kapsētu saistošajiem noteikumiem un līguma slēgšanu

2017.gada 29.novembra domes sēdē deputāti apstiprināja Smiltenes novada domes saistošos noteikumus Nr. 18/17 „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. Iepriekš Smiltenes novada pašvaldībā nav bijuši saistošie noteikumi, kas regulētu pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu. To mērķis noteikt novadā esošo kapsētu darbību un uzturēšanu. … Lasīt visu →
Kapusvētki Smiltenē

Kapusvētki Smiltenē

Kapusvētki Smiltenē notiks svētdien, 17. jūlijā. Smiltenes pilsētas kapos pulksten 11.00, Meža kapos pulksten 13.00. 13.jūlijā SIA “Ķikuti 99” vedīs 6 kravas smiltis uz pilsētas kapiem, uz Meža kapiem-vienu. Smiltis tiek pirktas par iepriekšējā gada kapusvētkos savāktajiem ziedojumiem. Svecīšu vakars Smiltenes kapos 24.septembrī. Lasīt visu →