• Mājas iedzīvotāju sapulces

  Mājas iedzīvotāju sapulces

  6.decembrī– Gaujas ielā 8, plkst. 18.00, Abulas ielā 8, plkst 19.00.

 • Mainījies ūdens patēriņa nodošanas laiks

  Mainījies ūdens patēriņa nodošanas laiks

  Precīzākai uzskaitei, ūdens skaitītāju rādītājus turpmāk nolasiet mēneša pēdējā darba dienā, iesniedziet līdz 2.datumam!

 • Sveicam Latvijas dzimšanas dienā !

  Sveicam Latvijas dzimšanas dienā !

  Mums ticis visdziļākais ezers Un rudākais rudzu lauks. Visbaltākā bērzu birze Vismelnākais rudzu klaips. Un tieši Latvijai ticis Vissvētākais debesu jums, Jo visskaistāko zemi Dievs ir …

 • Ūdenssistēmas dezinfekcija

  Ūdenssistēmas dezinfekcija

  21.un 22.novembrī  Smiltenes NKUP ūdens piegādes zonā –  Grundzālē, Palsmanē, Smiltenē, (arī Vidzemes un Silvas ciemos) Launkalnē, Blomē, Bilskā, Mēros, Variņos notiks ūdenssistēmas dezinfekcija. Iespējama ūdens …

 • Mainījies plānotais lapu izvešanas laiks

  Mainījies plānotais lapu izvešanas laiks

  Smiltenes novada pašvaldības noteiktā spodrības mēneša laikā no 2016. gada 7.oktobra līdz 6.novembrim, kad nav atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus savā īpašumā, pilsētas teritorijā iedzīvotāju …

Sveicam Latvijas dzimšanas dienā !

Sveicam Latvijas dzimšanas dienā !

Mums ticis visdziļākais ezers Un rudākais rudzu lauks. Visbaltākā bērzu birze Vismelnākais rudzu klaips. Un tieši Latvijai ticis Vissvētākais debesu jums, Jo visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. /L.Vāczemnieks/ SIA Smiltenes NKUP sveic darbiniekus, viņu ģimenes, klientus un sadarbības partnerus Latvijas dzimšanas dienā! Lasīt visu →
Ūdenssistēmas dezinfekcija

Ūdenssistēmas dezinfekcija

21.un 22.novembrī  Smiltenes NKUP ūdens piegādes zonā –  Grundzālē, Palsmanē, Smiltenē, (arī Vidzemes un Silvas ciemos) Launkalnē, Blomē, Bilskā, Mēros, Variņos notiks ūdenssistēmas dezinfekcija. Iespējama ūdens kvalitātes pasliktināšanās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Lasīt visu →
Mainījies plānotais lapu izvešanas laiks

Mainījies plānotais lapu izvešanas laiks

Smiltenes novada pašvaldības noteiktā spodrības mēneša laikā no 2016. gada 7.oktobra līdz 6.novembrim, kad nav atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus savā īpašumā, pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu apmaksās pašvaldība. Spodrības mēneša laikā  zaļo masu ievietojiet savos maisos un piesakiet izvešanu līdz … Lasīt visu →
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu

Apsekojot ūdensvada un kanalizācijas tīklus, esam konstatējuši gadījumus, kad nekustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot ar mums līgumu par pakalpojumu lietošanu. Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā un pagastos izbūvētas jaunas centralizētā ūdensapgādes un notekūdeņu … Lasīt visu →
Mājas iedzīvotāju sapulces

Mājas iedzīvotāju sapulces

Māju iedzīvotāju sapulces: 25.oktobrī – Dakteru ielā 26, plkst. 18.00, Smilšu ielā 4, plkst 19.30; 1.novembrī – Dārza ielā 23, plkst. 18.00, Dārza ielā 26, plkst 19.00; 8.novembrī – Pils ielā 3b, plkst. 17.00, Kalna ielā 2, plkst 18.00, Kalna ielā 8, 19.30. Lasīt visu →